Sällskapet Sportfiskare i Göteborg

Sällskapet Sportfiskare i Göteborg är en av de fyra äldsta sportfiskeklubbarna i Sverige. Sällskapet bildades 1928 nästan samtidigt med Sveriges Sportfiskeförbund.

SSG har till syfte att bereda medlemmarna fiske i egna vatten, och att främja gemenskapen mellan medlemmarna genom aktiviteter av olika slag bl a genom intressanta föredrag om sportfiske och fiskevård. Vi känner också ett stort ansvar att delta i debatten hur fisket i Sverige skall bedrivas. De flesta kända sportfiskeförfattarna i Sverige har besökt SSGs klubbträffar. Flera kända författare är medlemmar i SSG t ex förre chefredaktören för Fiskejournalen Olof Johansson, nuvarande chefredaktören för Svenskt fiske Benny Lindgren och havsfiskets nestor Jan Olsson. Sportfiskeförbundets ordförande och vice ordförande liksom tidigare ordförande är också medlemmar i SSG.

Sällskapet har många enastående sportfiskevatten i Göteborgsregionen. Dessa består både av sjöar och rinnande vatten. Ett mycket diversierat fiske på olika arter bedrivs. Samtidigt arbetar vi mycket aktivt, i olika grupper i klubben, med förbättringar för både fisk och fiskare. Medlemskapet är därmed ämnat att både engagera sig i fiskevårdsarbete, men också en utomordentlig plats att träffa likasinnade. Alltså en plats för sportfiskare, unga som gamla.

Antalet medlemmar i SSG är maximerat till 200 genom ett avtal med fiskerättsägarna för att de inte skall få för stort intrång på sina marker. Ansökan om medlemskap till SSG skall vara underskrivet av en medlem som påtar sig ett ”fadderskap” för den nye medlemmen. Första året blir man provmedlem för att se om SSG är rätt klubb och medlemmen är rätt person för SSG. Andra året betalar man både en inträdesavgift som är lika stor som årsavgiften och årsavgiften, 2017 var årsavgiften 1700 kronor. Om man vill bli medlem i SSG får man räkna med att vänta några år genom att det är en kö för alla som söker medlemskap.

 

Kontaktadress till SSG är ordförande kristian.pedersen@telia.com